Българо-американска кредитна банка

История

Име: Българо-американска кредитна банка
Година на създаване: 1996
Фокус: кредитиране на смелите, иновативните и предприемчиви идеи в частния сектор
Характерни особености: лидер
Ръст на нетната печалба за 2006 година: 41.4%
Ръст на кредитния портфейл за 2006 година: 31.7%
Коефициент на обща капиталова адекватност към 31.12.2006 година: 18.44%
Печалба за 2006 г: 34 140 000 лева

Останалото е документалистика - история, факти, дати, много цифри и всички те показват едно – БАКБ е лидер на кредитния пазар с ясно заявен фокус, новаторски решения към всеки свой клиент, силна мотивация и вяра в общия успех на всяко одобрено начинание и подчертан афинитет към иновативния предприемачески дух на представителите на малкия и среден бизнес. Накратко БАКБ съществува за да намери най-доброто решение на всеки Ваш индивидуален инвестиционен проблем, да даде шанс на всяка Ваша иновативна идея, да реализира всяка Ваша дръзка бизнес-програма.

БАКБ е тук, за да рискува с Вас.

Официален сайт на Българо-американска кредитна банка