ПроКредит Банк

Мисията

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Ние предоставяме на нашите клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти. В кредитирането се концентрираме върху много малкия, малкия и средния бизнес, тъй като сме уверени, че предприятията от такъв мащаб създават най-голям брой работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които оперират.

За разлика от другите банки, ПроКредит Банк не развива приоритетно потребителски кредити. Вместо това, ние се концентрираме върху отговорното банкиране чрез изграждане на спестовна култура сред нашите клиенти.

Нашите акционери очакват адекватна възвръщаемост на инвестициите като краткосрочното максимизиране на печалбата не е приоритет. Ние инвестираме усилено в обучението на нашите служители с цел да създадем приятна и ефективна работна атмосфера и да осигурим възможно най-дружелюбното и компетентно обслужване за нашите клиенти.

Официален сайт на ПроКредит Банк