Societe Generale Експресбанк

Мисия и цели

Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на клиентите си и да им помага да реализират целите си.

За да стимулира развитието Societe Generale Експресбанк внедрява модерни банкови практики, въвежда нови технологии и развива програми за обучение на персонала.

Societe Generale Експресбанк подкрепя всички свои клиенти – индивидуални и специалисти свободни професии, малки и средни предприятия, големи международни компании и инвеститори.

Нашите ценности

Чрез припознаването, че всеки имат талант и потенциал да успее в живота, Societe Generale Експресбанк се интерсува от Вас по човешки начин и използва всички свои ресурси, за да Ви помага в реализирането на Вашите проекти в живота и в развитието на Вашия потенциал.

Всеки ден, ние Ви помагаме да достигнете целите си; ние сме истински партньор в развитието на предприятията, градовете и регионите.

Всеки ден, ние печелим доверието на нови клиенти и нови служители.

Успехът на нашата стратегия за устойчиво развитие е базирана на нашите ценности, възприети от мъжете и жените в групата на Socit Gnrale – професионализъм, работа в екип и инновативност.

Официален сайт на Societe Generale Експресбанк