Първа инвестиционна банка

Mисия

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион.

Бизнес стандарти на ПИБ

Ние държим изключително много на:

 • стремеж към достигане на най-високи стандарти в банковата сфера:
 • ПИБ се стреми да осигурява на своите клиенти банкови продукти и услуги от най-висок клас и съгласно най-добрите банкови практики. Ние се стремим да бъдем сред водещите банки в региона и да поддържаме дългосрочни лидерски позиции сред конкурентите ни.
 • бизнес решения, обосновани на строга конфиденциалност:
 • Ние не коментираме по никакъв начин с трети страни условията и сделките, сключени с нашите клиенти. Информация относно клиенти се предоставя единствено на надзорни органи като БНБ, Комисията за финансов надзор, съдилища и други институции, за които има законово изискване към банките да предоставят информация при нормативно определените случаи и обстоятелства.
 • Ценим и уважаваме деловите си партньори:
 • Ясните и прозрачни отношения са сред основните принципи, които ценим и търсим у нашите бизнес партньори. Убедени сме, че когато тези условия не са налице, не бихме могли да поддържаме трайни делови отношения.
 • Ние сме отговорна към обществото институция, която дава своя социален принос:
 • ПИБ е съвременна банка, която осъзнава своята роля в обществото и отдава своя принос като участва активно в социални мероприятия, подкрепя организации с нестопанска или идеална цел, насочени към сфери като образование, култура, благотворителност.
 • Носим отговорност за своите решения и действия:
 • Ние изпълняваме поетите задължения и носим пряка отговорност за всяко наше действие. Освен правна отговорност съгласно законите на страната, ние носим морална отговорност за действията си спрямо клиенти и партньори.
 • Предлаганите банкови продукти и услуги са структурирани в съответствие със съвременните стандарти и  технологии, така че да улеснят клиентите в ежедневните им операции, да посрещат изцяло техническите нужди и да подпомагат развитието им като икономически стабилни субекти.
 • Ние, банковите служители, носим отговорност за информацията, която предоставяме на клиентите си, относно нейната достоверност, изчерпателност и актуалност. Наше основно задължение е да поднасяме информацията по разбираем и недвусмислен начин.


Официален сайт на Първа инвестиционна банка