ING Банк

ING в България  

ING е глобална финансова институция от холандски произход, предоставяща услуги в три направления - банково дело, застрахователна дейност и услуги по управление на активи. ING е спечелила доверието на над 75 милиона частни, корпоративни и институционални клиенти в повече от 60 страни по света. За ING в световен мащаб работят над 112 000 човека. ING е широкоспектърна институция, състояща се от водещи в съответната област дружества, които провеждат дейността си в непосредствена близост до своите клиенти под марката на ING.

ING започна своята дейност в България през 1994 с основаването на ING Банк клон София. През април 2001 ING навлезе на пенсионноосигурителния пазар, а през май 2006 ING стартира животозастраховане в България.

Официален сайт на ING Банк