Алианц Банк

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

Алианц Банк България предлага своите продукти в над 110 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.

Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.

Алианц Банк България е:

  • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;
  • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа;
  • Член на Българска фондова борса - София АД;
  • Член на Централен депозитар АД;
  • Член на Асоциацията на търговските банки;


Официален сайт на Алианц Банк