Пощенска банка

Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е водеща универсална банка в България. Чрез широката си мрежа от над 260 локации ние предлагаме услуги с най-високо качество на нашите клиенти:

 • Физически лица
 • Предприемачи
 • Малки и средни предприятия
 • Големи корпоративни и институционални клиенти


Пощенска банка предлага пълен набор от банкови услуги:

 • Различни видове сметки и депозити
 • Потребителски кредити - бързи кредити и други
 • Ипотечни кредити
 • Специални продукти за финансиране на малки предприятия и предприемачи
 • Корпоративни кредити
 • Взаимни фондове
 • Инвестиции и управление на паричните потоци
 • Операции с чуждестранна валута
 • Кредитни и дебитни карти
 • Банкови гаранции и акредитиви
 • Търговия с ценни книжа
 • Трансфери чрез системата на Western Union
 • Факторинг и форфетиране

Заповядайте в най-удобния за Вас клон на нашата банка всеки делничен ден от 8.30 до 17 часа.

Официален сайт на Пощенска банка