Банка ДСК

Цели

 • Да създаваме и поддържаме високи стандарти в бизнеса
 • Да спазваме законите на Република България, наредбите и правилата в банковото дело
 • Да осигурим максимално пълно и ефикасно финансово обслужване на нашите клиенти, които са винаги в центъра на нашето внимание
 • Стремеж към отличителност в обслужването
 • Посветеност и отдаденост на това, което правим
 • Печалба, но печалба от дейност, която не противостои на хуманността

 

Ценности

 • Дългосрочни перспективи - ясна и реална дългосрочна програма за развитие на Банката
 • Умения и опит
 • Най-големият ни актив е нашата репутация
 • Отговорни взаимоотношения – инвестираме в развитието на хората
 • Партньорство – партньорството стимулира обвързаността, взаимното уважение и подкрепа
 • Високата ни корпоративна отговорност е гаранция за сериозните ни и честни отношения на взаимно уважение към нашите партньори и акционери – отговорен член на обществото; подкрепяме благородни каузи

 

Нашите принципи

 • Институция,
 • Фокусирана върху клиента
 • Работеща в партньорство с всички социални групи
 • Стремяща се към постигане на високо качество на обслужване
 • Целяща финансов интегритет и ефективност
 • Въвеждаща нови процеси, процедури и технологии, които отговарят на динамиката на банковия пазар

 

Нашите ръководители


Нашите ръководители не само управляват дейността на Банка ДСК. Те са  също и генератори на идеи, и пораждат ентусиазъм и отдаденост.

Визия

 • Продължаването на най-добрите практики в кредитирането
 • Запазване на водеща позиция в банкирането на дребно
 • Голям кредитор за граждани
 • Партньор на малкия и среден бизнес в неговото финансиране
 • Насочена към развитието на бизнеса на корпоративните клиенти
 • Социална ангажираност към служителите, отлични условия за работа, обучение и развитие
 • "Първа сред равни" в динамичния български банков сектор
 • Банка ДСК ще продължи да бъде лидер по доверие сред потребителите на банкови и финансови услуги


Официален сайт на Банка ДСК