УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 9 млрд. лева към края на 2007 г. Тя е универсална банка, която обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.

УниКредит Булбанк има една от най-широките клонови мрежи в България с около 260 филиала в цялата страна. В банката работят около 4000 служители.

 • Служители: ~4000
 • Клиенти: над един милион
 • Клонове и офиси: ~260 в цялата страна
 • Номер едно по активи: над 9 млрд. лева*
 • Номер едно по кредити: ~5.2 млрд. лева*
 • Номер едно по акционерен капитал: 1.2 млрд. лева*
 • Водещи позиции по депозити: 6.3 млрд. лева*
 • Номер едно в инвестиционното банкиране
 • Номер едно в корпоративното банкиране
 • Водещи позиции в банкирането на дребно


УниКредит Булбанк има най-високия кредитен рейтинг BBB+ в България от авторитетната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" (Standart and Poor's). Рейтингът на банката е равен на рейтинга на страната.

УниКредит Булбанк има многобройни награди за дейността си, сред които "Най-добра банка в България" за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. и "Най-добра инвестиционна банка в България" 2007 според финансовото издание Euromoney, "Банка на годината за България" от The Banker, "Най-добра банка в България" от Global Finance, "Най-добри попечителски услуги в България" 2005, 2006 и 2007 г. според Global Custodian и др.

УниКредит Булбанк е част от основната европейска финансова група УниКредит Груп:

 • УниКредит Груп е една от най-големите европейски финансови групи с дейност в 23 основни страни. Около 170 000 служители обслужват над 40 млн. клиенти в над 9 000 клонове и офиси. Групата има активи над 1,018 млрд. евро;
 • УниКредит Груп разполага с най-голямата банкова мрежа в Централна и Източна Европа. В региона работят повече от 76,000 служители в над 3,700 клонове и офиси. В ЦИЕ групата обслужва 27 млн. клиенти. УниКредит Груп развива дейността си в Азърбайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турция и Украйна.


Удовлетворението на клиентите е основният двигател на бизнеса на УниКредит Булбанк!


Официален сайт на УниКредит Булбанк